2019-2020г.

 1. Програма на C# – основни елементи
 2. Променливи и константи. Инициализация.
 3. Операции и изрази. (2)
 4. Стандартен клас математически методи.  Зад.1  Зад.2
 5. Въвеждане и извеждане на данни.  Зад.1 (2)
 6. Форматиране на изведената информация. Задачи
 7. Примери за конзолни приложения.(2)
 8. Разклоняване на програмата. Програми с условен оператор.
 9. Изграждане на графичния интерфейс.(2)  Задача
 10. Основни компоненти.(2)
 11. Тест
 12. Проект: периметър и лице на фигури.(4)
 13. Проект: обработка на грешките.
 14. Оформяне на проекта.
 15. Реализация на алгоритъм в метод. – Задачи
 16. Генериране на случайни числа.
 17. Проект: калкулатор.(3)
 18. Проверка на знанията
 19. Оператор for(3)Задача
 20. Оператори while и do while.
 21. Калкулатор за дроби(3)
 22. Едномерен масивзадача
 23. Вложени цикли. Сортиране.
 24. Двумерен масив. – Задача
 25. Проект: Статистика за паралелка.
 26. Типове char и string(2) – Задачи
 27. Операции с низове(2) – задача
 28. Проект: Операции с низове.
 29. Сравняване на низове.зад.1, зад.2
 30. Въведение в графиката на C#. – Задача
 31. Геометрични фигури(2) – Задачи
 32. Правоъгълник, елипса и дъга от елипса. – задача
 33. Запълване на затворени фигури(4) – задача
 34. Проект с компютърна графика(5)
 35. Графика на компютърна функция(2)
 36. Първи опити за анимация.
 37. Разработване на проект(5)
 38. Представяне на проекта(3)
 39. Предговор
 40. Проверка на знанията