2020-2021г.

 1. Инструктаж за безопасна работа. Входно ниво.
 2. Електронни таблици (ЕТ) – основни функционални характеристики
 3. Електронни таблици (ЕТ) – основни функционални характеристики
 4. Електронни таблици (ЕТ) – основни функционални характеристики
 5. Електронни таблици (ЕТ) – основни функционални характеристики
 6. Използване на логически функции в електронни таблици – упр.1
 7. Използване на логически функции в електронни таблици – упр.1
 8. Използване на логически функции в електронни таблици
 9. Условно форматиране в електронни таблици
 10. Условно форматиране в електронни таблици
 11. Имена на области и приложения
 12. Функции за търсене и препратки
 13. Функции за търсене и препратки
 14. Свързване на данни от различни работни листове.
 15. Защита на данните в електронни таблици
 16. Обобщаващи таблици – зад.1
 17. Обобщаващи диаграми
 18. Обобщаващи таблици и диаграми
 19. Вградени функции за обработка на финансови данни
 20. Вградени функции за обработка на финансови данни
 21. Вградени функции за обработка на статистически данни
 22. Вградени функции за обработка на статистически данни
 23. Сценарии
 24. Сценарии
 25. Сценарии
 26. Четене на данни от външни източници
 27. Четене на данни от външни източници
 28. Вградени функции за работа с големи обеми от данни
 29. Обработка на големи обеми от данни
 30. Използване на големи обеми от данни за решаване на сложни и комплексни проблеми
 31. Приложение на ЕТ за обработка на големи обеми от данни
 32. Основни етапи в разработването и използването на информационните системи
 33. Основни понятия
 34. Основни понятия
 35. Специализирани бази данни
 36. Сигурност и защита на данните
 37. Въведение в информационните системи
 38. Анализ на изискванията
 39. Работа в СУБД MS Access
 40. Проектиране на БД
 41. Проектиране на БД
 42. Създаване на таблици
 43. Създаване на таблици
 44. Създаване на връзки (релации) между таблици
 45. Създаване на връзки (релации) между таблици
 46. Създаване на формуляр (форма)
 47. Оформление на формуляр
 48. Оформление на формуляр и въвеждане на данни
 49. Създаване на заявки в база данни
 50. Създаване на заявки и формуляри в база данни
 51. Създаване на заявки за изчисления
 52. Създаване на заявки за модифициране на БД
 53. Отчети в БД
 54. Отчети в БД
 55. Оформяне на БД
 56. Създаване на начална форма
 57. Внедряване на информационна система
 58. Внедряване на информационна система
 59. Задание: Класиране на ученици
 60. Задание: Класиране на ученици
 61. Разработване на проект
 62. Проект: Управление на магазин
 63. Проект: Управление на магазин
 64. Проект: Управление на магазин
 65. Проект: Управление на магазин
 66. Проект: Болница
 67. Проект: Болница
 68. Проект: Болница
 69. Проект: Болница
 70. Проектиране и създаване на бази от данни и на информационни системи
 71. Какво научихте в обработка и анализ на данни
 72. Проверка на знанията и уменията по информационни технологии. Изходно ниво