Ще напишем програма, която отваря екранна форма, трансформира я в чертожно поле и с оператор за цикъл променя многократно цвета на фона с генериран по случаен начин цвят.