Да се създаде програма която пресмята периметър и лице на квадрат, правоъгълник и триъгълник

– Копирайте кода от бутона и го поставете в програмата

– Създайте 3 RadioButton и ги кръстете Квадрат, Правоъгълник и Триъгълник, като за Name използвате rBKv, rBPr, rBTr

– Създайте 3 Textbox, като за Name използвате: tBoxA, tBoxB, tBoxC

– Създайте 7 Label и ги кръстете: Страната А, Страната B, Страната C, Периметър: , Лице: , 0 и 0, като за Name използвате: labA, labB, labC, labPer, labLice

– Създайте 1 Button – кръстете го Пресметни

– Цвят и дизайн на програмата по избор