01. Създайте звездата в програмата Visual Studio, сменете работен фон на чертожно поле в бял цвят

Код:

02. Запълнете външните ъгли

Добавете код:

03. Запълнете цялата звезда

Добавете код:

04. Преместете g.DrawPolygon(p, point); на последно място за да се покажат контурите и запишете от File-->Save All