Създайте изображението като следвате стъпките под него

01. Отворете VisualStudio създайте форма с размери 694x620, а за фон поставете изображението и го разтеглете с опцията Stretch

02. Натиснете клавиш F7 и напишете кода