Напишете конзолна програма, която извежда обиколката и лицето на квадрат