Създайте конзолно приложение, което да обръща реда на 10 цели числа.