Продължете работата си по програмата като добавите към бутона за действието click да се пресмятат лицата и периметъра на фигурите.

– Вземете от кода функцията която извежда „Въвели сте грешни данни“ запишете програмата от Save All