Зад.1 - Създайте програма която пресмята колко дни живот сте изминали до тук, използвайте кода от изображението

Зад.2 - Създайте програма която извежда на екрана символите на UNICODE клавиатура