Създайте калкулатор който да събира дроби

Пример:

Използвани изображения: