2020-2021г.

 1. Регламент и техника на безопасност при работа в КК
 2. Съвременни компютърни конфигурации(2)  Зад.1 Зад.2
 3. Кодова таблица на РС, клавиатура, данни
 4. ОС с графичен интерфейс
 5. BIOS и памет
 6. Инсталиране на системен и потребителски софтуер
 7. Специализирани средства в текстообработката. Бележки под линия и препратки
 8. Свързване и вграждане на обекти от ЕТ в текстов документ
 9. Форматиращи маски и стилове
 10. Номерирани списъци
 11. Създаване на хипертекстови документи
 12. Циркулярни писма
 13. Свързване на обекти в ЕТ
 14. Създаване на легенди. Мащабиране и отпечатване – задача
 15. Същност и предназначение на компютърната презентация
 16. Средства и правила за подготовка на презентация
 17. Създаване на презентация
 18. Разнообразни форми за представяне на информация
 19. Избор на дизайн
 20. Добавяне на текст в презентация
 21. Използване на графични обекти – Задача
 22. Специални ефекти
 23. Преструктуриране на кадри. Макет
 24. Представяне на презентация пред аудитория
 25. Зачитане на авторските права при използване на ИТ
 26. Изработване на рекламно табло на тема „Компютърен магазин“(3)
 27. Създаване на комикс на тема „Моят любим Супергерой“(3)
 28. Презентация на тема „Детството на моите родители“(3) 
 29. Тестови задачи