Създайте конзолно приложение за промяна:

Сменете ден "сряда" с ден "петък"