2020-2021г.

 1. Проект: „България пред света“
 2. Проект: „България пред света“
 3. Проект: „България пред света“
 4. Представяне на проект на тема: „България пред света“
 5. Проект: “Туризъм в България”
 6. Проект: “Туризъм в България”
 7. Проект: “Туризъм в България”
 8. Проект: “Туризъм в България”
 9. Проект: “Туризъм в България”
 10. Проект: “Туризъм в България”
 11. Представяне на проект на тема: „Туризъм в България“
 12. Проект: “Създаване на диаграми чрез Microsoft Excel”
 13. Проект: “Създаване на диаграми чрез Microsoft Excel”
 14. Проект: “Създаване на диаграми чрез Microsoft Excel”
 15. Проект: “Създаване на диаграми чрез Microsoft Excel”
 16. Проект: “Създаване на диаграми чрез Microsoft Excel”
 17. Задаване на проект
 18. Задаване на проект
 19. Планиране на дейностите
 20. Планиране на дейностите
 21. Определяне целите на проекта, нужния хардуер и софтуер
 22. Разработка на проект
 23. Разработка на проект
 24. Разработка на проект
 25. Разработка на проект
 26. Разработка на проект
 27. Разработка на проект
 28. Междинна проверка на дейностите
 29. Разработка на проект
 30. Разработка на проект
 31. Разработка на проект
 32. Разработка на проект
 33. Отстраняване на грешки и оптимизиране на проекта
 34. Отстраняване на грешки и оптимизиране на проекта
 35. Презентация на проекта пред публика
 36. Презентация на проекта пред публика