Създайте генератор за случайни числа наподобяващ на тото отворете кода за да проверите какво Ви е нужно за програмата.

Може да използвате файловете от изображението за дизайн на програмата

Пример: