Изтеглете програмата и допълнете предметите Музика, Физика и История, добавете още пет ученика