Направете програма, която генерира 10 случайни числа от 1 до 100, след което при натискане на бутон да извежда най-малкото от тях, поставете и бутон за зануляване.

Използвани изображения: