Създайте калкулатор, по модела на изображението.

Отворете кода за да използвате нужното за създаването на калкулатора

Оформете дизайна по Ваш избор или използвайте изображенията по-долу.

Пример: