Мултимедия

2020-2021г.

 1. Цифрово заснемане
 2. Цифрово заснемане
 3. Фотозаснемане
 4. Фотозаснемане
 5. Фотозаснемане, упражнение
 6. Фотозаснемане, упражнение
 7. Видеозаснемане
 8. Видеозаснемане
 9. Видеозаснемане
 10. Видеозаснемане
 11. Цифров звукозапис
 12. Цифров звукозапис
 13. Цифровизиране на аудио-визуална информация, упражнение
 14. Цифровизиране на аудио-визуална информация, упражнение
 15. Цифровизиране на аудио-визуална информация, упражнение
 16. Цифровизиране на аудио-визуална информация, упражнение
 17. Техники при обработка на изображения
 18. Техники при обработка на изображения
 19. Техники при обработка на изображения (упражнение)
 20. Техники при обработка на изображения (упражнение)
 21. Колаж
 22. Колаж
 23. Колаж
 24. Графична визия
 25. Графична визия
 26. Създаване на информационен материал (упражнение)
 27. Създаване на информационен материал (упражнение)
 28. Основни видове обекти във векторната графика
 29. Основни видове обекти във векторната графика (упражнение)
 30. Основни видове обекти във векторната графика (упражнение)
 31. Импортиране и експортиране на векторно изображение
 32. Работа с графични редактори (упражнение)
 33. Работа с графични редактори (упражнение)
 34. Основи на цифровизацията на звука
 35. Обработка на цифров звук
 36. Създаване на цифрови видеопродукции
 37. Създаване на цифрови видеопродукции
 38. Създаване на цифрови видеопродукции (упражнение)
 39. Създаване на цифрови видеопродукции (упражнение)
 40. Цифров монтаж на видеоклип
 41. Цифров монтаж на видеоклип
 42. Цифров монтаж на видеоклип (упражнение)
 43. Цифров монтаж на видеоклип (упражнение)
 44. Разпространение на цифрово видео – задача
 45. Създаване на видеоклип (Упражнение)
 46. Създаване на видеоклип (Упражнение)
 47. Създаване на видеоклип (Упражнение)
 48. Проектиране на функционалността на мултимедиен продукт
 49. Проектиране на функционалността на мултимедиен продукт
 50. Проектиране на функционалността на мултимедиен продукт (упражнение)
 51. Проектиране на функционалността на мултимедиен продукт (упражнение)
 52. Проектиране на графичното представяне на мултимедийния продукт
 53. Разработване на проект за реализация на мултимедиен продукт
 54. Работа по проекта – етапи на работа
 55. Пакетиране на мултимедиен продукт
 56. Представяне на мултимедиен продукт
 57. Проект за мултимедиен продукт
 58. Проект за мултимедиен продукт
 59. Проект за мултимедиен продукт
 60. Проект за мултимедиен продукт
 61. Проект за мултимедиен продукт
 62. Проект за мултимедиен продукт
 63. Проект за мултимедиен продукт
 64. Проект за мултимедиен продукт
 65. Проект за мултимедиен продукт
 66. Проект за мултимедиен продукт
 67. Проект за мултимедиен продукт
 68. Проект за мултимедиен продукт
 69. Проект за мултимедиен продукт
 70. Проект за мултимедиен продукт
 71. Проект за мултимедиен продукт
 72. Тест изходно ниво