Зад.1 Напишете програма Flight

която въвежда часа и минутите от началото
на часа на излитането на самолет, както
и продължителността на полета му в минути. Програмата трябва да изведе  часа и минутите от началото на часа,  когато самолетът трябва да кацне, при  условие, че кацането става в деня на  излитане.

ПРИМЕР:

Вход:                Изход:

10                    12h 30min 

51

99

Зад.2 Напишете програма Otlichnici

която въвежда броя на учениците  в един клас и броя на тези

ученици, които са получили  отлична оценка на контролна  работа по информатика, след  което намира процента на  отличниците, закръглен до  втората цифра след десетичната  точка.

Пример:

Вход:        Изход:

26               38.46

10