01. Създайте приложение, което изчертава графиката на функцията:

y = x3 – 5x2 + 2x – 3

Нека започнем с изчертаване на координатните оси

Допишете програмата като добавите:

02. Създайте приложение което изчертава графика на функцията:

y = x2 – 3x+2