Създайте конзолно приложение Bubble с дадения код. Компилирайте програмата и проверете работоспособността й.