Зад.1 Напишете конзолна програма, която разменя стойностите на две променливи