Създаване на таблици

1. Създайте нова база данни с името: "Фирма"

2. Създайте таблица "Град" с настройките от изображенията

3. Създайте таблица "Клиент" с настройките от изображението

4. Създайте таблица "Продажба" с настройките от изображенията

5. Създайте таблици "Стока" и "Вид стока" с настройките от изображенията

6. Създайте таблица "Продадени стоки" с настройките от изображението