Вградени функции за обработка на статистически данни

Изтеглете екселския файл от бутона, след това изпълнете задачите в упражнението

Задача.1 - Пребройте клетките, съдържащи числа, с помощта на функцията COUNT

Задача.2 - Пребройте непразните клетки от таблицата с помощта на функцията COUNTA

Задача.3 - Изчислете общата сума на продадените стоки от категорията Плодове, използвайте функцията SUMIF

Задача.4 - Намерете броя на учениците с име Петър с помощта на функцията COUNTIF