Обработка на големи обеми от данни

Изтеглете таблицата и попълнете отговорите на задачите

 1. Пресметнете общата печалба от ябълковите дървета
 2. Пресметнете общата печалба от сливовите дървета, чиято възраст е над 6 години
 3. Пресметнете общия добив на черешовите и прасковените дървета
 4. Пресметнете общия добив на кайсиевите дървета на възраст над 5 години и височина под 8 метра
 5. Намерете колко ябълкови дървета са на възраст над 6 години
 6. Намерете колко сливови и кайсиеви дървета имат добив над 300 кг.
 7. Намерете колко прасковени дървета са с височина над 8 метра и дават печалба над 200 лв.
 8. Намерете колко черешови дървета са на възраст под 9 години и дават добив над 250 кг.
 9. Намерете средния добив на сливовите дървета
 10. Намерете средната възраст на черешовите и кайсиевите дървета
 11. Намерете средната височина на прасковените дървета, които дават добив над 200 кг.
 12. Намерете средната печалба от ябълковите дървета, които са на възраст под 6 години