Вградени функции за обработка на финансови данни

Изтеглете работната книга на ексел, която съдържа таблици за задачите. Отворете я и започнете работа по задачките.

1. Изчислете месечна вноска на заем, която се изплаща в началото на месеца с помощта на функцията PMT.

2. Изчислете главница за първия месец от заем с помощта на функцията PPMT

3. Изчислете общата главница за втората година от заем

4. Изчислете лихвата, дължима за първия месец на заем с помощта на функцията IPMT