Вградени функции за работа с големи обеми от данни

Задача.1

Пресметнете общата сума от продажбата на стоката "Домати"

Задача.2

Намерете колко стоки са продадени на дата 01.02.2020

Задача.3

Намерете средната цена на стока "Круши", трябва да добавите за стока "Круши", и на количество добавете >3