Тест m1 12 клас

   Работа с големи данни - 11 клас

     

 1. Коя функция служи за проверка на логически условия и получаване на различни резултати в зависимост от тях:
  NOT
  OR
  AND
  IF
 2. Функцията CHOOSE се използва за:
 3. определяне дали някои условия в дадена проверка са истина
  намиране и връщане на определена стойност от съответния списък с данни
  определяне дали една стойност не е равна на друга
  определяне дали всички условия в дадена проверка са истина
 4. Функцията VLOOKUP се използва за:
 5. за изчисляване на вноската по заем на базата на постоянна вноска и постоянна лихва
  търсене в един ред или колона и за намиране на стойност на същата позиция във втори ред или колона
  търсене на стойности в таблица или в област от данни по редове
  търсене на стойности в таблица или в област от данни по колона
 6. Коя функция се използва за изчисляване на плащането по главницата за даден период за инвестиция на базата на периодични постоянни плащания и постоянна лихва:
 7. LOOKUP
  PPMT
  HLOOKUP
  IPMT
 8. Функцията PMT се използва за:
 9. за изчисляване на плащането на лихвата за даден период за инвестиция на базата на периодични постоянни плащания и постоянна лихва
  преброяване на клетките в определена област, които не са празни
  за изчисляване на вноската по заем на базата на постоянна вноска и постоянна лихва
  преброяване на клетките, съдържащи числа, а също и числата в списъка от аргументи
 10. Коя функция преброява клетките, които отговарят на даден критерий:
 11. SUMIF
  COUNTIF
  COUNTA
  COUNT
 12. Функцията DSUM се използва за:
 13. сумиране на стойностите в колона на записи в списък или база данни, които отговарят на зададени критерии
  преброяване на клетките, които съдържат числа в колона на записи в списък или база данни, отговарящи на зададени критерии
  сумиране на стойностите в област от клетки, които отговарят на определен критерий
  намиране на средната стойност в колона на записи в списък или база данни, които отговарят на зададени критерии
 14. Коя функция се използва за намиране на средната стойност в колона на записи в списък или база данни, които отговарят на зададени критерии:
 15. DSUM
  COUNTA
  DAVERAGE
  DCOUNT
 16. От кое меню на програмата MS Excel се стартират инструментите от модула Analysis ToolPak:
 17. Formulas
  Page Layout
  Data
  Insert
 18. Синтаксисът на функцията SUMIF е:
 19. (база_данни; поле; критерий)
  (област; критерий; сума_област)
  (търсена стойност; табличен масив; номер на колона; обхват за търсене)
  (лихвен_процент; периоди; настояща_стойност; бъдеща_стойност; тип)
 20. Какво ще се изпише в текущата клетка на електронна таблица, ако в клетката A1 е изписано "Не" и се използва формулата: =IF(A1="Не"; 20; 50)?
 21. FALSE
  TRUE
  20
  50
 22. Какво ще се изпише в текущата клетка на електронна таблица, ако в клетката A1 е изписано 25, а в клетката A2 е изписано 130 и се използва формулата: =AND(A1>20; A2<120)?
 23. 25
  130
  TRUE
  FALSE


    


            СУ "БАЧО КИРО" - гр.Павликени     Учител - Георги Тодоров