Създаване на връзки (релации) между таблици

1. Създайте показаните на изображението релации между таблиците

Начин на създаване: