Сценарии - първа част

Задача. 1

Създайте таблицата в Excel, след това изчислете какъв е максималният размер на заема, който можете да изтеглите за срок от 60 месеца и месечна вноска от 200 лв.

Задача. 2

Създайте таблицата и изчислете месечната вноска на заем, като променяте лихвения процент

Задача. 3

Изчислете месечната вноска по заем, като променяте сумата и срока на заема