Проектиране на БД

Разработете база данни за фирма, която се занимава с продажба на стоки.
Основните обекти , които трябва да се включат са:
  - Клиентите, които закупуват стоки. Техните характеристики са имена, ЕГН, Адрес, Телефон, електронна поща.
  - Стоките, които се продават. Техните характеристики са име и цена.