Изтеглете таблицата и добавете 4 нови колони (Група, Дата на поръчка, Доставка в дни, Доставчик). Задайте ограничения в Група (Зеленчуци; Плодове; Месо), в Дата на поръчка от 21.02.2019 до 28.02.2019, в Доставчик (Месокомбинат; Зеленчуци ЕООД; Плодове ЕООД). Поставете съобщения за избор и за грешка.