Работа в СУБД MS Access

Отворете базата от данни с име "Проба", която създадохте в предния урок, в нея преименувайте таблиците на:"Класове", "Ученици", "Местоживеене", "Изучавани предмети", "Любим спорт". Попълнете с данни по ваш избор и запишете таблицата