Създаване на формуляр (форма)

1. Създайте формуляри за таблиците Клиент, Град, Стока и Вид стока

Начин на създаване: