Изтеглете таблицата и създайте обобщаваща таблица на доставените продукти от доставчици