Използване на големи обеми от данни - задача

Създайте таблицата и извършете анализ на данните с помощта на Descriptive Statistics Analysis ToolPak