Четене на данни от външни източници упражнение

Задача.1

Заредете файла "Каталог с книги.xml" в Excel и оформете таблицата.

Задача.2

Заредете линка в Excel.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Области_в_България

Задача.3

Заредете таблицата с клиенти от базата данни в Excel.

Задача.4

Заредете таблиците "Стока" и "Продажба" от базата данни на трета задача в Excel, обединете ги изтрийте ненужните полета и сортирайте плащанията да са само "В брой".