Анализ на изискванията

Създайте нова база от данни с име "Проба", към нея добавете 5 таблици и ги кръстете:"Тест1", "Тест2", "Тест3", "Тест4", "Тест5", запишете файла.