Използване на логически функции в електронни таблици

Отворете файла, чрез натискане на бутона и използвайте функцията IF, за да покажете кои дейности са в рамките на бюджета

=IF(C2>B2; „Извън бюджета“; „В рамките на бюджета“)

Попълнете в последната колона с формулата по-долу, за да покажете с колко се разминава от бюджета дадената сума.

=IF(C2>B2; C2-B2; 0)