Сценарии - втора част

Задача

Създайте таблицата в Excel, след това добавете три вида сценарии: Добър, Лош, Приемлив. Създайте сумирана таблица на отделен лист и обобщаваща таблица (PivotTable)