2020-2021г.

 1. Проверка на знанията и уменията по информационни технологии
 2. Основни единици за измерване на информация
 3. Операционна система. Файлова структура на организация на данните   Зад.1  Зад.2
 4. Носители на информация и файлови формати   Зад.1 
 5. Данни и информация
 6. Въвеждане и редактиране на текст на български и чужд език
 7. Вмъкване и форматиране на графични изображения
 8. Търсене и замяна на текст. Търсене и получаване на помощна информация.  Зад.1
 9. Форматиране на страница и отпечатване на текстов документ  Зад.1
 10. Форматиране на текстов документ
 11. Създаване на таблица по модел данни от различен тип. Формат на представяне на данните
 12. Формули и функции с таблични данни – задача
 13. Изчисления в електронна таблица
 14. Характеристики на оформлението на клетките и данните – Задачи
 15. Обработване на таблични данни. Упражнение
 16. Обработване и съхраняване на текстови и таблични данни
 17. Проверка на знанията и уменията по компютърни системи, текстообработка и таблични данни
 18. Основни файлови формати при създаване и обработка на изображения. – Задача
 19. Въвеждане на изображение чрез скенер или цифров фотоапарат
 20. Създаване и редактиране на изображение. Упражнение.

 21. Инструменти за промяна на графично изображение: ориентация, контраст, яркост, осветеност, разделителна способност
 22. Създаване и редактиране на изображение по тема. Работа в екип.
 23. Създаване на презентация по зададена съдържателна част. Форматиране на графични и текстови обекти – задача

 24. Използване на звукови файлове и звукови ефекти
 25. Анимационни ефекти и времетраене на слайд. Настройки на дизайна
 26. Мултимедийни обекти в слайд. Упражнение
 27. Създаване на презентация по дадена тема. Работа по проект
 28. Същност на глобалната мрежа интернет. Основни начини за достъп до интернет. – зад.1, зад.2
 29. Средства за комуникация в реално време. Правила за сигурност на децата в интернет.

 30. Комуникация в интернет. Упражнение.
 31. Търсене на материали по зададена тема на български и на чужд език. Авторски права
 32. Търсене и съхраняване на информация
 33. Интегриране на дейности – работа по проект
 34. Проверка на знанията и уменията по информационни технологии. Изходно ниво