Всеки от нас се среща с животните на улицата. Някои от тях са се родили там, а други са изоставени домашни животни. Създайте презентация в която да е в помощ на животните и на хората които искат да вземат такова животно.

Разделете се на 3 групи

Членовете от първа група да създадат по един слайд в който има текст и изображения, да го съхранят с името и номера си, след това да го представят на отговорника на групата.

Участниците във втора група да оформят текст с информация за грижите, които трябва да се полагат за кучетата

Членовете на третата група да подготвят шаблон на дизайна и началния слайд на презентацията. В него трябва да се съдържа темата на презентацията, от кого е изготвена и за кого е предназначена, след това да я представят пред целия клас и учителя.