Разделете се на две групи.
Създайте текстови файлове на тема:

- Тайната на задушаването
- Пържени вкусотии

Напишете по 3 рецепти с добавени изображения.
Под всяка тема напишете защо ви харесва този тип храна.