Проектирайте електронна таблица за пресмятане на себестойността на парче тиквеник. Трябва да въведете всички преки и непреки разходи.

Таблицата да бъде със следното съдържание:

Цените за разходи в таблицата са примерни