Намислете си професия, а другите задавайки въпроси онлайн да познаят коя е тя!

Пример:

В голяма сграда ли се работи ?
Какъв инструмент се ползва?