Зад.1 - Изтеглете таблицата и я отворете.

Зад.2 - Поставете формули които да пресмятат цената за съответния екип

Зад.3 - Поставете формули които да пресмятат общите разходи на комплект, като за брой избирате броят на учениците в клас.

Зад.4 - Попълнете броят на продуктите за почерпка спрямо консумацията на учениците, пресметнете общата сума за почерпка.

Зад.5 - Пресметнете разходите за отбора, като вземете цените за почерпка и цената на избраният от класа екип (жълти панталони, червена тениска на фирма 1, червени панталони, червена тениска на фирма 2 и тн.)