Зад.1 - Вие сте дизайнери на детски люлки и катерушки, изтеглете и форматирайте таблицата която да изчислява колко лева ще Ви бъдат необходими за дървен материал, боя и работа, ако построите 3 размера детски люлки!

Цена за кубик дърва: 37 лв.

Цена за литър боя: 6 лв.

Цена за работа: 200 лв. на ден

Зад.2 - Нарисувайте в Word люлките като използвате Shapes(Фигури)

Зад.3 - Под люлките напишете инструкции за употреба