1 зад. Подредете единиците за измерване на информация

2 зад. Открийте двойките еднотипни файлови формати

3 зад. Отговорете на въпросите