Изтеглете текстовия файл и го отворете, вътре завъртете фигурите за да се получи рамка за картина, след което изтеглете 3 изображения от показаните и ги поставете, изместете ги зад рамката да се появяват и запишете файла с името "Картини и вашите имена" в папката на класа.

Картини: